Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable q71c: Názory na rozšiřování EU

Literal Question

Někteří lidé říkají, že rozšiřování Evropské unie by mělo pokračovat. Jiní říkají, že už zašlo příliš daleko. Za použití této karty vyberte prosím číslo, které nejlépe vystihuje Váš postoj. ‘1’ znamená, “mělo by pokračovat”, ‘10’ znamená, “už zašlo příliš daleko”.

Values Categories N
1 mělo by pokračovat 129
 7.9%
2 2 85
 5.2%
3 3 149
 9.1%
4 4 179
 11.0%
5 5 292
 17.9%
6 6 187
 11.5%
7 7 145
 8.9%
8 8 183
 11.2%
9 9 111
 6.8%
10 zašlo příliš daleko 169
 10.4%
88 neví 154
99 neodpověděl(a) 38

Summary Statistics

Valid cases 1629
Missing cases 4209
Minimum 1.0
Maximum 10.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.