Jeu de données: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Résumé

Data v tomto souboru jsou výstupem projektu European Value Study, který v České republice zatím proběhl ve třech vlnách, a to v letech 1991, 1999 a 2008. V tomto souboru jsou spojená data ze všech tří vln EVS., která byla zveřejněna pro účely celkové analýzy ze všech výzkumů dohromady. Detailní informace o jednotlivých výzkumech jsou k dispozici v popisech k výzkumům, které byly publikovány zvlášť.

Titre

Evropský výzkum hodnot - spojená data

Sous-titre

Spojená data z výzkumů 1991, 1999 a 2008

Numéro d'identification

CSDA00087

Auteur

Nom Affiliation
Jan Řehák Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věk UK
Ladislav Rabušic Institut sociologických studii MU Brno

Producteur

Nom Affiliation Abréviation: Rôle
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věk UK ISS FSV UK
Institut sociologických studii MU Brno

Commanditaire

Nom Abréviation: Rôle Soumission
MŠMT archivace dat LA09010

Distributeur des données

Nom Affiliation Abréviation:
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Personne contact

Nom Affiliation Adresse courriel Identification de ressource universelle
Sociologický ústav AV ČR

Dépositaire

Nom Affiliation Abréviation:

Énoncé de la série

Nom de la série

European Values Study

Version

Type: Verze 1

Citation bibliographique

Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut sociologických studií. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií.Evropský výzkum hodnot - spojená data [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00087

Information sur la détention

Dostupnost A - dostupné za standardních podmínek

Liste des mot-clés

Classification des sujets

Pays

Česká republika  (CZ)

Univers

Disponibilité

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Matériel relié

Dotazník Evropský výzkum hodnot 1991

Dotazník Evropský výzkum hodnot 1999

Dotazník Evropský výzkum hodnot 2008

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.