Dataset: Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice 1999

Abstract

Výzkum připravil Výzkumný tým transformace sociální struktury Sociologického ústavu ČSAV. Terénní sběr dat proběhl ve vlastní režii s využitím propůjčených tazatelských sítí agentur IVVM, Universitas, Amasia a Medián. Data byla sebrána pouze v České republice. Program opakovaných velkých šetření sociální struktury: Výzkumný projekt navazuje na předchozí výzkumy zachycující podrobně pracovní a životní dráhu velkého vzorku respondentů a obdobné údaje o jejich rodičích, které byly realizovány v letech 1978, 1984 a 1993 jak v České republice tak na Slovensku. Je zaměřen na významná témata týkající se sociální struktury a mobility. Archivované verze datového souboru: Český datový soubor, plná verze - obsahuje odpovídající proměnné pro všechny otázky dotazníku plus modul zkonstruovaných standardních proměnných určujících sociální postavení respondentů (např. sociální třída EGP).

Variable Groups

Full Title

Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice 1999

Identification Number

CSDA00128

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Date of Production

1999

Place of Production

Praha CZ:

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice 1999 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00128

Time Period Covered

Start End Cycle
1999 1999

Date of Collection

Start End Cycle
1999-09 1999-11

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území České republiky

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

Populace České republiky 18 - 69 let.

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

Terénní sběr dat proběhl ve vlastní režii s využitím propůjčených tazatelských sítí agentur IVVM, Universitas, Amasia a Medián. Data byla sebrána pouze v České republice.

Sampling Procedure

Třístupňový náhodný výběr. 1. Výběr obcí se zachováním regionální a velikostní struktury. 2. Výběr volebních okrsků a 16 bytových adres v každém z nich. 3. Jedinci - náhodný výběr v domácnosti podle Kischových tabulek.

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor v domácnosti.

Type of Research Instrument

Standardizovaný dotazník

Characteristics of Data Collection Situation

Rozhovor v domácnosti

Weighting

Soubor byl převážen podle kritetií pohlaví, věk, vzdělání a region ve dvou variantách: 1. na výběr jednotlivců místo domácností (vahaind), 2. na strukruru domácností (vahadom).

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Karty

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.