Jeu de données: Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice 1999

Résumé

Výzkum připravil Výzkumný tým transformace sociální struktury Sociologického ústavu ČSAV. Terénní sběr dat proběhl ve vlastní režii s využitím propůjčených tazatelských sítí agentur IVVM, Universitas, Amasia a Medián. Data byla sebrána pouze v České republice. Program opakovaných velkých šetření sociální struktury: Výzkumný projekt navazuje na předchozí výzkumy zachycující podrobně pracovní a životní dráhu velkého vzorku respondentů a obdobné údaje o jejich rodičích, které byly realizovány v letech 1978, 1984 a 1993 jak v České republice tak na Slovensku. Je zaměřen na významná témata týkající se sociální struktury a mobility. Archivované verze datového souboru: Český datový soubor, plná verze - obsahuje odpovídající proměnné pro všechny otázky dotazníku plus modul zkonstruovaných standardních proměnných určujících sociální postavení respondentů (např. sociální třída EGP).

Titre

Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice 1999

Numéro d'identification

CSDA00128

Auteur

Nom Affiliation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Producteur

Nom Affiliation Abréviation: Rôle
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Date de production

1999

Lieu de production

Praha CZ:

Distributeur des données

Nom Affiliation Abréviation:
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Dépositaire

Nom Affiliation Abréviation:
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Citation bibliographique

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice 1999 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00128

Période de temps couverte

Début Fin Cycle
1999 1999

Date de collection

Début Fin Cycle
1999-09 1999-11

Pays

Česká republika  (CZ)

Étendue géographique

Území České republiky

Unité d'analyse

jednotlivec

Univers

Populace České republiky 18 - 69 let.

Type de données

Survey data

Méthode temporelle

Cross-section

Collecteur des données

Terénní sběr dat proběhl ve vlastní režii s využitím propůjčených tazatelských sítí agentur IVVM, Universitas, Amasia a Medián. Data byla sebrána pouze v České republice.

Procédure d'échantillonnage

Třístupňový náhodný výběr. 1. Výběr obcí se zachováním regionální a velikostní struktury. 2. Výběr volebních okrsků a 16 bytových adres v každém z nich. 3. Jedinci - náhodný výběr v domácnosti podle Kischových tabulek.

Mode de collecte des données

Standardizovaný rozhovor v domácnosti.

Type d'instrument de recherche

Standardizovaný dotazník

Caractéristiques de la situation de la collecte de données

Rozhovor v domácnosti

Pondération

Soubor byl převážen podle kritetií pohlaví, věk, vzdělání a region ve dvou variantách: 1. na výběr jednotlivců místo domácností (vahaind), 2. na strukruru domácností (vahadom).

Disponibilité du jeu de données

Média online

Lieu

Disponibilité

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Matériel relié

Dotazník

Karty

Technická informace

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.