Dataset: Sociální spravedlnost 91

Variable w287: politicky cil # 3

Literal Question

Přečtu Vám seznam čtyř možných politických cílů. Předpokládejme, že byste musel(a) mezi nimi vybrat.  
A co by byla Vaše třetí volba? (opakujte zbývající dva cíle)

Values Categories N
1 238
 20.2%
2 278
 23.5%
3 320
 27.1%
4 325
 27.5%
8 1
 0.1%
9 19
 1.6%

Summary Statistics

Valid cases 1181
Missing cases 0
Minimum 1.0
Maximum 9.0
Mean 2.738
Standard deviation 1.36
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.