Dataset: Sociální spravedlnost 91

Variable v284: zadouci smer vyvoje v CSFR

Literal Question

Je více názorů na budoucí vývoj Československé společnosti. Které z uvedených možností  byste Vy osobně dal(a) přednost? Vyberte, prosím, jen jednu z nich.

Values Categories N
1 31
 2.7%
2 394
 33.8%
3 396
 34.0%
4 290
 24.9%
8 53
 4.6%
Sysmiss 17

Summary Statistics

Valid cases 1164
Missing cases 17
Minimum 1.0
Maximum 8.0
Mean 3.085
Standard deviation 1.352
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.