Jeu de données: Bydlení na volném trhu

Variable q26: CELKOVÁ SPOKOJENOST S BYDLENÍM

Texte avant la question

Nyní se Vás zeptáme na Vaši celkovou spokojenost s bydlením.

Question littérale

Kdybyste měl(-a) zhodnotit, jak jste celkově spokojen(-a) s Vaším bydlením, jak byste Vaší spokojenost oznámkoval(-a)? Při hodnocení použijte známky 1 - 10, kde  
1 znamená, že jste velmi spokojen(-a) a 10 velmi nespokojen(-a).

Statistiques sommaires

Cas valides 201
Cas manquants 0
Minimum 1.0
Maximum 9.0
Moyenne 4.249
Écart type 1.972
Cette variable est numérique

Instructions à l'interviewer

Pokyn: Zapište dvojciferným číslem! Neví=99, odmítl(-a)=88.

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.