Jeu de données: Bydlení na volném trhu

Résumé

Zkoumá spokojenost českých občanů s jejich bydlením, postoje k finanční dostupnosti bydlení, k černému trhu s byty, k bytové politice státu. Mapuje rovněž dosavadní i předpokládané budoucí „dráhy bydlení“ (stěhování) českých domácností.

Titre

Bydlení na volném trhu

Numéro d'identification

CSDA00081

Auteur

Nom Affiliation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Producteur

Nom Affiliation Abréviation: Rôle
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Date de production

2001

Lieu de production

Praha CZ:

Distributeur des données

Nom Affiliation Abréviation:
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Dépositaire

Nom Affiliation Abréviation:
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Citation bibliographique

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Bydlení na volném trhu [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00081

Liste des mot-clés

Classification des sujets

bydlení

Période de temps couverte

Début Fin Cycle
2001-10 2001-10

Date de collection

Début Fin Cycle
2001-10 2001-10

Pays

Česká republika  (CZ)

Étendue géographique

Praha

Unité d'analyse

jednotlivec

Univers

Obyvatelé Prahy starší 18 let, kteří měli občanství České republiky, žili jako nájemníci nebo podnájemníci "na volném trhu" v pronajatém bytě či rodinném domě. Výraz "na volném trhu" v českém kontextu znamená, že uživatelé těchto bytů či domů platili neregulovaný (smluvní) nájem, neměli smlouvu na dobu neurčitou ("dekret na byt") ani práva z ní vyplývající.

Type de données

Survey data

Méthode temporelle

Cross-section

Collecteur des données

The Gallup Organization

Procédure d'échantillonnage

Cílovou skupinou výzkumu byli obyvatelé Prahy starší 18 let, kteří měli občanství České republiky, žili jako nájemníci nebo podnájemníci "na volném trhu" v pronajatém bytě či rodinném domě. Výraz "na volném trhu" v českém kontextu znamená, že uživatelé těchto bytů či domů platili neregulovaný (smluvní) nájem, neměli smlouvu na dobu neurčitou ("dekret na byt") ani práva z ní vyplývající. Při výběru respondentů se nepřihlíželo k tomu, kdo je majitelem obývaného bytu či domu, jaký je právní charakter užívání bytu či domu, ani se neposuzovala jeho legálnost. Protože je takto úzce definovaná skupina potenciálních respondentů málo početná, a pro její kontaktování není možné použít žádnou z běžně používaných metod výběru respondentů (náhodný výběr podle adres, náhodná procházka či kvótní výběr), byl výběr respondentů proveden dle pokynů zadavatele metodou snowballingu. Hlavním cílem této metody bylo nalézt dostatečný počet respondentů splňujících výběrová kritéria, nikoliv reprezentativnost výběru pro cílovou populaci. Metoda snowballingu je založená na předpokladu, že každý z tazatelů účastnících se průzkumu je schopen nalézt alespoň několik potenciálních respondentů, kteří by vyhovovali výběrovým kritériím, a které by bylo možno požádat o interview. Každého z takto oslovených lidí pak tazatel požádal o kontakty na další lidi, kteří splňovali kritéria výběru a mohli by osloveni jako potenciální respondenti. Důležitou vlastností metody snowballingu je skutečnost, že nemůže být zaručena reprezentativnost vzorku pro cílovou skupinu.

Mode de collecte des données

Standardizovaný rozhovor v domácnosti.

Type d'instrument de recherche

Standardizovaný dotazník

Caractéristiques de la situation de la collecte de données

Rozhovor v domácnosti

Disponibilité du jeu de données

Média online

Lieu

Disponibilité

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Matériel relié

Dotazník

Technická informace

Publications reliées

- tisková zpráva (tisková konference se konala 23.10. 2001 v budově AV ČR Národní 3, Praha1). Ke stažení na http://seb.soc.cas.cz
- Lux M.(ed.), Sunega P., Vajdová Z., Čermák D., Obadalová M. 2002: Bydlení – věc veřejná. Praha: Slon (v tisku).  
- Lux M. 2002: Spokojenost českých občanů s bydlením. Praha: edice Sociologické texty Sociologického ústavu AV ČR.  
- Lux M. 2002: Finanční dostupnost bydlení v ČR a zemích EU. Praha: Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (v tisku).  
- Sunega P. 2002: Bydlení v ČR – představy a ekonomická realita. in: Mansfeldová Z., Tuček M. (editoři): Současná česká společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
- Lux M. 2002: Jaké postoje k bydlení a bytové politice mají lidé žijící v tržním nájemním bydlení? Internetové stránky časopisu Data a Fakta (http://datafakta.soc.cas.cz). - Lux M. 2002: Jak spokojeni jsou čeští občané se svým stávajícím bydlením. Časopis Demografie (v tisku).

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.