Jeu de données: Bydlení na volném trhu

Variable q44c: SITUACE PROTI ROKU 1989 – KVALITA NABÍZENÝCH BYTŮ

Question littérale

Je podle Vašeho názoru současná situace v oblasti bydlení v České republice lepší nebo horší než před rokem 1989, pokud jde o …?
c) kvalitu nabízených bytů

Valeurs Catégories N
0 bez odpovědi 0
 0,0%
1 mnohem lepší 53
 26,5%
2 spíše lepší 89
 44,5%
3 ani lepší, ani horší 35
 17,5%
4 spíše horší 7
 3,5%
5 mnohem horší 1
 0,5%
8 odmítl 0
 0,0%
9 neví 15
 7,5%

Statistiques sommaires

Cas valides 200
Cas manquants 1
Minimum 1.0
Maximum 9.0
Cette variable est numérique

Instructions à l'interviewer

Pokyn: Předložte KARTU 53! Zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.