Jeu de données: Bydlení na volném trhu

Variable q44d: SITUACE PROTI ROKU 1989 – NEBEZPEČÍ ZTRÁTY BYDLENÍ

Question littérale

Je podle Vašeho názoru současná situace v oblasti bydlení v České republice lepší nebo horší než před rokem 1989, pokud jde o …?
d) nebezpečí ztráty bydlení

Valeurs Catégories N
0 bez odpovědi 0
 0,0%
1 mnohem lepší 6
 3,0%
2 spíše lepší 8
 4,0%
3 ani lepší, ani horší 22
 11,0%
4 spíše horší 81
 40,5%
5 mnohem horší 63
 31,5%
8 odmítl 0
 0,0%
9 neví 20
 10,0%

Statistiques sommaires

Cas valides 200
Cas manquants 1
Minimum 1.0
Maximum 9.0
Cette variable est numérique

Instructions à l'interviewer

Pokyn: Předložte KARTU 53! Zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.