Jeu de données: Bydlení na volném trhu

Variable q72.4: 4. ČLEN DOMÁCNOSTI

Question littérale

Nyní se Vás zeptáme na Váš věk a na věk členů Vaší domácnosti. Kolik let je…:
4. čtvrtému členu domácnosti

Statistiques sommaires

Cas valides 34
Cas manquants 167
Minimum 1.0
Maximum 68.0
Moyenne 17.706
Écart type 12.315
Cette variable est numérique

Instructions à l'interviewer

Pokyn: Zapište dvojciferným číslem. Vepište věk respondenta a věk všech ostatních členů domácnosti, bez ohledu na jejich postavení v domácnosti.

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.