Jeu de données: Bydlení na volném trhu

Variable q78: PRAVICE – LEVICE

Question littérale

V politice se často užívají pojmy „levice“ a „pravice“. Kam byste se sám(-a) zařadil(-a)?

Valeurs Catégories N
0 bez odpovědi 0
 0,0%
1 jasná pravice 30
 15,0%
2 spíše napravo 71
 35,5%
3 střed 38
 19,0%
4 spíše nalevo 15
 7,5%
5 jasná levice 1
 0,5%
8 odmítl 26
 13,0%
9 neví 19
 9,5%

Statistiques sommaires

Cas valides 200
Cas manquants 1
Minimum 1.0
Maximum 9.0
Cette variable est numérique

Instructions à l'interviewer

Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí!

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.