Jeu de données: Bydlení na volném trhu

Variable q72.1: VĚK OSOBNĚ

Question littérale

Nyní se Vás zeptáme na Váš věk a na věk členů Vaší domácnosti. Kolik let je…:
1) Vám osobně

Statistiques sommaires

Cas valides 201
Cas manquants 0
Minimum 18.0
Maximum 76.0
Moyenne 30.06
Écart type 9.016
Cette variable est numérique

Instructions à l'interviewer

Pokyn: Zapište dvojciferným číslem. Vepište věk respondenta a věk všech ostatních členů domácnosti, bez ohledu na jejich postavení v domácnosti.

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.