Datasett: Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově

Samandrag

Výzkum Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově byl proveden na podzim roku 1999 a na začátku roku 2000 Českou zemědělskou univerzitou. Výzkum byl proveden standardizovaným face-to-face rozhovorem, šlo o jednorázové šetření. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem  z venkovského obyvatelstva ČR v obcích s méně než 2000 obyvateli. Celkově bylo sesbíráno 2 147 dotazníků, návratnost činila 86 procent.

V oblasti práce jsme se pokusili podchytit nejdůležitější trendy související se změnou vlastnických vztahu, změnami v možnostech zaměstnání, vytváření nových pracovních příležitostí. Dotazy byly směrovány i k podnikání na venkově, jeho výhodám, bariérám a úspěšnosti. Rozhodli jsme se rezignovat na přesnější zkoumání a vymezování zemědělských pracovníků, neboť jejich podíl na venkově poklesl. Do výzkumu byli tedy zahrnuti pouze jako jedna z profesních sociálních skupin tak, jak se vytvořila při náhodném výběru.

Do dotazníku byly zahrnuty i oblasti, u kterých dojde v blízké budoucnosti k vývoji odlišnému od současného stavu. Jsou to například témata týkající se soužití na venkově, sousedství, fungování politických a společenských organizací. Dá se předpokládat, že tendence změn se budou prosazovat i v pořadí hodnot, které jsou v současné době pro venkovské obyvatelstvo důležité.

Variabelgrupper

Full tittel

Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově

Identifikasjonsnummer

CZU00008

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Česká zemědělská univerzita PEF ČZU

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Česká zemědělská univerzita PEF ČZU v Praze
Marie Dlouhá ČSDA, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. archivace, vytvoření elektronického codebooku

Produksjonsdato

2010-12-06

Produksjonsstad

Praha CZ:

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
MŠMT výzkumný záměr MSM 4111 00011
MŠMT archivace dat výzkumný záměr MSM 4111 00011

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Kontaktperson

Namn Tilknyting E-postaddresse Universal Resource Identifier
Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. ČZU

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Česká zemědělská univerzita Czech Academy of Sciences ČZU

Versjon

Dato: 2011

Type: Verze 1.

Bibliografiske tilvising

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CZU00008

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
1999 2000

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky

Geografisk eining

obec

Analyseeining

jedinec ČR

Datatype

Survey data

Datainnsamlar

Agentura Median s.r.o.

Utvalsprosedyre

Nejprve byly vybrány obce podle velikosti tak, aby byly reprezentativní vzhledem k reggionu a místu bydliště. V této první části výběru byla použita data ČSÚ z roku 1996. V druhé fázi výběru byla použita náhodná procházka kombinovaná s kvótním předpisem ve vybraných obcích.

Type datainnsamling

Standardizovaný face-to-face rozhovor.

Type forskingsinstrument

Standardizovaný rozhovor

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

standardizovaný face-to-face rozhovor

Vekting

Výsledky základního souboru byly převažovány na údaje ČSÚ z roku 1998.

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Karty k dotazníku

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.