Datasett: Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Variabel lk01_2: LK01. Do jaké míry o Vás platí, nebo neplatí následující výroky? | Vím, jak stáhnout a uložit fotografii, kterou jsem našel/našla online.

Spørsmålstekst

Do jaké míry o Vás platí, nebo neplatí následující výroky?
Vím, jak stáhnout a uložit fotografii, kterou jsem našel/našla online.

Verdiar Kategoriar N
1 Vůbec to o mně neplatí 345
 9,5%
2 Spíše to o mně neplatí 221
 6,1%
3 Tak napůl 381
 10,5%
4 Spíše to o mně platí 564
 15,6%
5 Rozhodně to o mně platí 2076
 57,4%
6 Nevím / nedovedu posoudit 30
 0,8%
Sysmiss 422

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3617
Manglande tilfelle 422
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

FILTR: Jen uživatelé internetu (S09<3)
PROGR: Rotovat

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.