Dataset: Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Variable lk01_2: LK01. Do jaké míry o Vás platí, nebo neplatí následující výroky? | Vím, jak stáhnout a uložit fotografii, kterou jsem našel/našla online.

Literal Question

Do jaké míry o Vás platí, nebo neplatí následující výroky?
Vím, jak stáhnout a uložit fotografii, kterou jsem našel/našla online.

Values Categories N
1 Vůbec to o mně neplatí 345
 9.5%
2 Spíše to o mně neplatí 221
 6.1%
3 Tak napůl 381
 10.5%
4 Spíše to o mně platí 564
 15.6%
5 Rozhodně to o mně platí 2076
 57.4%
6 Nevím / nedovedu posoudit 30
 0.8%
Sysmiss 422

Summary Statistics

Valid cases 3617
Missing cases 422
This variable is numeric

Interviewer Instructions

FILTR: Jen uživatelé internetu (S09<3)
PROGR: Rotovat

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.