Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v5: 1.pohlavi

Spørsmålstekst

Pohlaví respondenta

Verdiar Kategoriar N
1 MUZ 554
 47,1%
2 ZENA 623
 52,9%
Sysmiss 4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1177
Manglande tilfelle 4
Minimum 1.0
Maksimum 2.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.