Datasett: Sociální spravedlnost 91

Samandrag

Šetření bylo organizováno jako mezinárodní srovnávací výzkum percepce sociálních nerovností a distributivní spravedlnosti v následujících třinácti zemích : · USA, Japonsko, Západní Německo, Velká Británie a Holandsko · Bulharsko, Československo, Maďarsko, Východní Německo, Polsko, Rusko, Slovinsko, Estonsko. Za bývalé Československo byli členy mezinárodního týmu Petr Matějů (Sociologický ústav ČSAV) a Jan Hartl (STEM). Domácími sponzory byla Grantová agentura ČSAV a STEM, ze zahraničí výzkum finančně podpořili Nationaí Council for Soviet and East European Research (USA) a Nationaí Science Foundation (USA).

Variabelgrupper

Full tittel

Sociální spravedlnost 91

Undertittel

Československo 1991

Identifikasjonsnummer

CSDA00118

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Československá akademie věd (Matějů, Petr); STEM (Hartl, Jan)

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav Československá akademie věd SOU

Produksjonsdato

1991

Produksjonsstad

Praha CZ:

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Grantová agentura Československé akademie věd; STEM GACAV; STEM

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Serienamn

Sociální spravedlnost

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR), Středisko empirických výzkumů, s.r.o. (STEM). Sociální spravedlnost 91 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00118

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
1991 1991

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1991-06-26 1991-07-14

Land

Česká republika a Slovenská republika (Československo)  (CZ)

Geografisk omfang

Území Československa

Geografisk eining

region;

Analyseeining

jednotlivec

Univers

Populace ČSFR starší 18 let.

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross-section

Datainnsamlar

STEM - Středisko empirických výzkumů

Utvalsprosedyre

Vícestupňový stratifikovaný výběr: Výběr lokality systematicky zvolené podle hustoty populace a přibližně podle bydliště tazatele tazatelské sítě. Náhodný výběr adres respondentů z Centrálního registru obyvatel (CRO).

Type datainnsamling

Standardizovaný rozhovor.

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

Rozhovor v domácnosti

Vekting

Soubor nebyl vážen.

Renseoperasjonar

Wildcode checking.

Svarrate

82,7

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Krejčí, Jindřich 2000. Sociální spravedlnost.: Československo 1991 pro archiv ISSP [technical information] technická informace obsahuje krátký abstrakt, míru návratnosti, informace o reprezentativitě a některé další informace uvedené v XML DDI codebooku

Karty

Technická informace

Relaterte studiar

// V roce 1995 bylo v rámci projektu Sociální spravedlnost provedeno další výzkumné šetření. Za účelem splnění požadavku srovnatelnosti směřovala metodika k co největší shodě obou výzkumů. Použité dotazníky a další instrumenty byly téměř totožné, a to včetně grafické úpravy a řízení dotazovací situace. Data z tohoto výzkumu jsou v Sociologickém datovém archivu také přítomná.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.