Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v7: 1.rok naroz.

Spørsmålstekst

Rok narození respondenta

Verdiar Kategoriar N
0 5
 0,4%
2 1
 0,1%
3 1
 0,1%
4 2
 0,2%
5 1
 0,1%
6 3
 0,3%
7 2
 0,2%
8 3
 0,3%
9 9
 0,8%
10 6
 0,5%
11 9
 0,8%
12 8
 0,7%
13 7
 0,6%
14 10
 0,8%
15 4
 0,3%
16 9
 0,8%
17 5
 0,4%
18 4
 0,3%
19 7
 0,6%
20 17
 1,4%
21 15
 1,3%
22 16
 1,4%
23 18
 1,5%
24 17
 1,4%
25 12
 1,0%
26 22
 1,9%
27 8
 0,7%
28 23
 1,9%
29 15
 1,3%
30 19
 1,6%
31 15
 1,3%
32 13
 1,1%
33 17
 1,4%
34 15
 1,3%
35 12
 1,0%
36 18
 1,5%
37 20
 1,7%
38 17
 1,4%
39 8
 0,7%
40 28
 2,4%
41 20
 1,7%
42 20
 1,7%
43 17
 1,4%
44 29
 2,5%
45 21
 1,8%
46 29
 2,5%
47 30
 2,5%
48 25
 2,1%
49 23
 1,9%
50 24
 2,0%
51 19
 1,6%
52 30
 2,5%
53 20
 1,7%
54 29
 2,5%
55 31
 2,6%
56 27
 2,3%
57 32
 2,7%
58 26
 2,2%
59 19
 1,6%
60 19
 1,6%
61 13
 1,1%
62 23
 1,9%
63 22
 1,9%
64 23
 1,9%
65 23
 1,9%
66 18
 1,5%
67 19
 1,6%
68 13
 1,1%
69 21
 1,8%
70 21
 1,8%
71 15
 1,3%
72 20
 1,7%
73 14
 1,2%
75 2
 0,2%
99 3
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1181
Manglande tilfelle 0
Minimum 0.0
Maksimum 99.0
Gjennomsnitt 45.044
Standardavvik 17.425
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.