Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v12: 2.vztah k resp.

Spørsmålstekst

Nyní bychom se rádi dozvěděli některé údaje o Vás a o členech Vaší domácnosti. Budeme se Vás ptát na vztah členů Vaší domácnosti k Vám.

Verdiar Kategoriar N
1 PARTNER 797
 76,4%
2 SYN  -  DCERA 86
 8,2%
3 OTEC -  MATKA 130
 12,5%
4 JINY    PRIBUZ 22
 2,1%
5 JINY    NEPRIB 8
 0,8%
Sysmiss 138

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1043
Manglande tilfelle 138
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.