Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v16: 3.vztah k resp.

Spørsmålstekst

Nyní bychom se rádi dozvěděli některé údaje o Vás a o členech Vaší domácnosti. Budeme se Vás ptát na vztah členů Vaší domácnosti k Vám.

Verdiar Kategoriar N
1 PARTNER 8
 1,1%
2 SYN  -  DCERA 583
 76,6%
3 OTEC -  MATKA 111
 14,6%
4 JINY    PRIBUZ 55
 7,2%
5 JINY    NEPRIB 4
 0,5%
Sysmiss 420

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 761
Manglande tilfelle 420
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.