Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v17: 4.pohlavi

Spørsmålstekst

Nyní bychom se rádi dozvěděli některé údaje o Vás a o členech Vaší domácnosti.  
Pohlaví člena domácnosti

Verdiar Kategoriar N
1 MUZ 233
 48,1%
2 ZENA 251
 51,9%
Sysmiss 697

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 484
Manglande tilfelle 697
Minimum 1.0
Maksimum 2.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.