Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v20: 4.vztah k resp.

Spørsmålstekst

Nyní bychom se rádi dozvěděli některé údaje o Vás a o členech Vaší domácnosti. Budeme se Vás ptát na vztah členů Vaší domácnosti k Vám.

Verdiar Kategoriar N
1 PARTNER 11
 2,2%
2 SYN  -  DCERA 357
 69,9%
3 OTEC -  MATKA 19
 3,7%
4 JINY    PRIBUZ 120
 23,5%
5 JINY    NEPRIB 4
 0,8%
Sysmiss 670

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 511
Manglande tilfelle 670
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.