Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v22: 5.mesic naroz.

Spørsmålstekst

Nyní bychom se rádi dozvěděli některé údaje o Vás a o členech Vaší domácnosti. Budeme se Vás ptát na věk členů Vaší domácnosti.

Verdiar Kategoriar N
0 971
 82,2%
1 18
 1,5%
2 17
 1,4%
3 19
 1,6%
4 21
 1,8%
5 15
 1,3%
6 20
 1,7%
7 16
 1,4%
8 24
 2,0%
9 19
 1,6%
10 12
 1,0%
11 12
 1,0%
12 12
 1,0%
98 1
 0,1%
99 4
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1181
Manglande tilfelle 0
Minimum 0.0
Maksimum 99.0
Gjennomsnitt 1.484
Standardavvik 6.897
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.