Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v21: 5.pohlavi

Spørsmålstekst

Nyní bychom se rádi dozvěděli některé údaje o Vás a o členech Vaší domácnosti.  
Pohlaví člena domácnosti

Verdiar Kategoriar N
1 MUZ 102
 53,4%
2 ZENA 89
 46,6%
Sysmiss 990

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 191
Manglande tilfelle 990
Minimum 1.0
Maksimum 2.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.