Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v28: 6.vztah k resp.

Spørsmålstekst

Nyní bychom se rádi dozvěděli některé údaje o Vás a o členech Vaší domácnosti. Budeme se Vás ptát na vztah členů Vaší domácnosti k Vám.

Verdiar Kategoriar N
1 PARTNER 1
 1,4%
2 SYN  -  DCERA 17
 23,9%
3 OTEC -  MATKA 8
 11,3%
4 JINY    PRIBUZ 45
 63,4%
5 JINY    NEPRIB 0
 0,0%
Sysmiss 1110

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 71
Manglande tilfelle 1110
Minimum 1.0
Maksimum 4.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.