Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v106: cinnost podniku

Spørsmålstekst

Čím se zabývá podnik nebo organizace, kde pracujete? Jaká je jeho činnost, případně co vyrábí?

Verdiar Kategoriar N
1 84
 12,0%
2 1
 0,1%
3 15
 2,1%
4 13
 1,9%
5 7
 1,0%
6 5
 0,7%
7 9
 1,3%
8 26
 3,7%
9 73
 10,4%
10 27
 3,9%
11 14
 2,0%
12 37
 5,3%
13 26
 3,7%
14 48
 6,9%
15 8
 1,1%
50 3
 0,4%
51 8
 1,1%
52 1
 0,1%
53 32
 4,6%
54 21
 3,0%
55 19
 2,7%
56 3
 0,4%
57 6
 0,9%
58 5
 0,7%
59 11
 1,6%
60 21
 3,0%
61 5
 0,7%
63 16
 2,3%
64 14
 2,0%
65 39
 5,6%
66 4
 0,6%
67 52
 7,4%
68 13
 1,9%
69 18
 2,6%
70 4
 0,6%
71 6
 0,9%
72 3
 0,4%
98 1
 0,1%
99 2
 0,3%
Sysmiss 481

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 700
Manglande tilfelle 481
Minimum 1.0
Maksimum 99.0
Gjennomsnitt 31.72
Standardavvik 27.394
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.