Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v126y: nezam. let

Spørsmålstekst

Kolik  leT celkem za posledních 10 let jste byl(a) nezaměstnán(a) a hledal(a) jste práci?

Verdiar Kategoriar N
0 1159
 98,1%
1 4
 0,3%
2 2
 0,2%
3 1
 0,1%
98 1
 0,1%
99 14
 1,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1181
Manglande tilfelle 0
Minimum 0.0
Maksimum 99.0
Gjennomsnitt 1.266
Standardavvik 11.083
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.