Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v129s: obor studia partnera

Spørsmålstekst

Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání Vašeho partnera, partnerky?
STUDIJNÍ OBORY

Verdiar Kategoriar N
0 495
 58,6%
1 29
 3,4%
2 88
 10,4%
3 75
 8,9%
4 24
 2,8%
5 5
 0,6%
6 31
 3,7%
7 35
 4,1%
8 9
 1,1%
9 54
 6,4%
Sysmiss 336

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 845
Manglande tilfelle 336
Minimum 0.0
Maksimum 9.0
Gjennomsnitt 1.822
Standardavvik 2.784
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

POZOR FILTR: Jestliže dotazovaná osoba žije v domácnosti bez manžela/manželky nebo bez partnera/partnerky, přejděte k otázce č. 23!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.