Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v127s: obor studia

Spørsmålstekst

Jaký byl obor Vašeho nejvyššího vzdělání?

Verdiar Kategoriar N
0 695
 58,8%
1 47
 4,0%
2 136
 11,5%
3 100
 8,5%
4 21
 1,8%
5 6
 0,5%
6 38
 3,2%
7 44
 3,7%
8 9
 0,8%
9 85
 7,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1181
Manglande tilfelle 0
Minimum 0.0
Maksimum 9.0
Gjennomsnitt 1.783
Standardavvik 2.793
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.