Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v129v: obor vyuceni partnera

Spørsmålstekst

Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání Vašeho partnera, partnerky?
UČEBNÍ OBORY

Verdiar Kategoriar N
0 495
 58,6%
1 27
 3,2%
2 72
 8,5%
3 87
 10,3%
4 22
 2,6%
5 68
 8,0%
6 13
 1,5%
7 34
 4,0%
8 5
 0,6%
9 22
 2,6%
Sysmiss 336

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 845
Manglande tilfelle 336
Minimum 0.0
Maksimum 9.0
Gjennomsnitt 1.673
Standardavvik 2.439
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

POZOR FILTR: Jestliže dotazovaná osoba žije v domácnosti bez manžela/manželky nebo bez partnera/partnerky, přejděte k otázce č. 23!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.