Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v109: pocet podrizenych

Tekst før spørsmål

Máte ve svém současném zaměstnání nějaké podřízené, kteří Vám bezprostředně podléhají?

Spørsmålstekst

Jestliže ano, kolik lidí je Vám podřízeno?

Verdiar Kategoriar N
0 535
 73,5%
1 19
 2,6%
2 34
 4,7%
3 14
 1,9%
4 11
 1,5%
5 14
 1,9%
6 18
 2,5%
7 6
 0,8%
8 9
 1,2%
9 3
 0,4%
10 10
 1,4%
11 2
 0,3%
12 5
 0,7%
13 1
 0,1%
14 2
 0,3%
15 1
 0,1%
17 1
 0,1%
18 2
 0,3%
19 1
 0,1%
20 4
 0,5%
23 1
 0,1%
24 3
 0,4%
25 2
 0,3%
27 1
 0,1%
28 2
 0,3%
30 5
 0,7%
34 1
 0,1%
35 1
 0,1%
36 1
 0,1%
40 2
 0,3%
44 1
 0,1%
45 1
 0,1%
49 1
 0,1%
50 1
 0,1%
55 2
 0,3%
60 2
 0,3%
68 1
 0,1%
70 1
 0,1%
80 1
 0,1%
82 1
 0,1%
90 1
 0,1%
100 1
 0,1%
140 1
 0,1%
400 1
 0,1%
2000 1
 0,1%
Sysmiss 453

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 728
Manglande tilfelle 453
Minimum 0.0
Maksimum 2000.0
Gjennomsnitt 6.721
Standardavvik 76.323
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.