Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v123: predchozi rok nastupu

Spørsmålstekst

Ve kterém roce jste nastoupil(a) do firmy nebo organizace, ve které jste pracovala?

Verdiar Kategoriar N
16 1
 0,3%
24 1
 0,3%
29 2
 0,5%
30 3
 0,8%
31 1
 0,3%
34 1
 0,3%
35 2
 0,5%
36 4
 1,0%
37 3
 0,8%
38 3
 0,8%
40 3
 0,8%
42 2
 0,5%
43 4
 1,0%
44 3
 0,8%
45 8
 2,1%
46 2
 0,5%
47 6
 1,5%
48 6
 1,5%
49 3
 0,8%
50 10
 2,6%
51 12
 3,1%
52 11
 2,8%
53 7
 1,8%
54 8
 2,1%
55 8
 2,1%
56 9
 2,3%
57 11
 2,8%
58 10
 2,6%
59 9
 2,3%
60 13
 3,4%
61 9
 2,3%
62 3
 0,8%
63 3
 0,8%
64 9
 2,3%
65 13
 3,4%
66 5
 1,3%
67 5
 1,3%
68 9
 2,3%
69 6
 1,5%
70 4
 1,0%
71 10
 2,6%
72 3
 0,8%
73 5
 1,3%
74 7
 1,8%
75 5
 1,3%
76 8
 2,1%
77 5
 1,3%
78 5
 1,3%
79 6
 1,5%
80 4
 1,0%
81 3
 0,8%
82 12
 3,1%
83 6
 1,5%
84 5
 1,3%
85 10
 2,6%
86 8
 2,1%
87 10
 2,6%
88 14
 3,6%
89 8
 2,1%
90 11
 2,8%
91 1
 0,3%
98 9
 2,3%
99 1
 0,3%
Sysmiss 793

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 388
Manglande tilfelle 793
Minimum 16.0
Maksimum 99.0
Gjennomsnitt 65.861
Standardavvik 16.56
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

POZOR FILTR:  Na otázku 5 a případně 6 odpovídají jenom ti, kteří v současné době nepracují! Pracující pokračují otázkou č. 7!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.