Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v111: rok nastupu

Spørsmålstekst

Ve kterém  roce jste nastoupil do Vaší firmy nebo organizace, ve které pracujete?

Verdiar Kategoriar N
40 1
 0,1%
48 1
 0,1%
49 1
 0,1%
50 2
 0,3%
51 2
 0,3%
52 2
 0,3%
54 3
 0,4%
55 1
 0,1%
56 7
 1,0%
57 3
 0,4%
58 5
 0,7%
59 6
 0,9%
60 7
 1,0%
61 12
 1,7%
62 9
 1,3%
63 8
 1,1%
64 9
 1,3%
65 13
 1,9%
66 12
 1,7%
67 21
 3,0%
68 17
 2,4%
69 15
 2,1%
70 24
 3,4%
71 17
 2,4%
72 17
 2,4%
73 8
 1,1%
74 16
 2,3%
75 13
 1,9%
76 23
 3,3%
77 13
 1,9%
78 18
 2,6%
79 25
 3,6%
80 14
 2,0%
81 23
 3,3%
82 21
 3,0%
83 23
 3,3%
84 21
 3,0%
85 22
 3,1%
86 23
 3,3%
87 23
 3,3%
88 36
 5,1%
89 39
 5,6%
90 62
 8,9%
91 58
 8,3%
98 2
 0,3%
99 2
 0,3%
Sysmiss 481

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 700
Manglande tilfelle 481
Minimum 40.0
Maksimum 99.0
Gjennomsnitt 78.56
Standardavvik 10.578
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.