Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v131: typ podniku partnera

Spørsmålstekst

V jakém typu podniku či organizace pracuje Váš partner?

Verdiar Kategoriar N
1 SOUKR.  PROFIT 29
 5,5%
2 SOUKR.  NONPROF 0
 0,0%
3 STATNI  NONPROF 133
 25,2%
4 VLASTNI PODNIK 6
 1,1%
5 STATNI  PROFIT 318
 60,2%
6 DRUZSTVO 32
 6,1%
7 JINY 10
 1,9%
Sysmiss 653

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 528
Manglande tilfelle 653
Minimum 1.0
Maksimum 7.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

POZOR FILTR: Jestliže dotazovaná osoba žije v domácnosti bez manžela/manželky nebo bez partnera/partnerky, přejděte k otázce č. 23!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.