Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v102: typ podniku

Spørsmålstekst

V jakém typu podniku, organizace pracujete?

Verdiar Kategoriar N
1 SOUKR.  PROFIT 40
 5,7%
2 SOUKR.  NONPROF 2
 0,3%
3 STATNI  NONPROF 163
 23,3%
4 VLASTNI PODNIK 12
 1,7%
5 STATNI  PROFIT 411
 58,7%
6 DRUZSTVO 60
 8,6%
7 JINY 12
 1,7%
Sysmiss 481

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 700
Manglande tilfelle 481
Minimum 1.0
Maksimum 7.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.