Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v134: zamestnani partnera- ISCO

Spørsmålstekst

Řekněte mi, prosím, vlastními slovy, co dělá Váš partner ve svém současném zaměstnání?

Verdiar Kategoriar N
0 361
 40,6%
140 1
 0,1%
210 1
 0,1%
220 2
 0,2%
230 1
 0,1%
240 3
 0,3%
290 2
 0,2%
310 1
 0,1%
330 5
 0,6%
340 1
 0,1%
360 1
 0,1%
380 1
 0,1%
390 10
 1,1%
530 1
 0,1%
540 1
 0,1%
610 5
 0,6%
630 1
 0,1%
690 1
 0,1%
710 12
 1,3%
711 3
 0,3%
770 1
 0,1%
790 1
 0,1%
840 2
 0,2%
851 1
 0,1%
902 1
 0,1%
909 1
 0,1%
1290 2
 0,2%
1310 6
 0,7%
1312 1
 0,1%
1320 2
 0,2%
1321 3
 0,3%
1323 2
 0,2%
1324 5
 0,6%
1330 8
 0,9%
1331 2
 0,2%
1332 2
 0,2%
1340 1
 0,1%
1360 1
 0,1%
1399 3
 0,3%
1631 1
 0,1%
1636 1
 0,1%
1639 1
 0,1%
1710 1
 0,1%
1910 1
 0,1%
1920 1
 0,1%
1990 1
 0,1%
2022 1
 0,1%
2031 1
 0,1%
2110 5
 0,6%
2120 1
 0,1%
2190 2
 0,2%
3000 1
 0,1%
3010 3
 0,3%
3090 7
 0,8%
3114 2
 0,2%
3120 1
 0,1%
3130 1
 0,1%
3141 1
 0,1%
3144 1
 0,1%
3150 1
 0,1%
3211 1
 0,1%
3212 2
 0,2%
3230 1
 0,1%
3310 19
 2,1%
3311 7
 0,8%
3330 8
 0,9%
3350 1
 0,1%
3360 2
 0,2%
3370 1
 0,1%
3390 4
 0,4%
3399 5
 0,6%
3420 3
 0,3%
3510 2
 0,2%
3590 3
 0,3%
3591 1
 0,1%
3609 1
 0,1%
3702 2
 0,2%
3703 2
 0,2%
3910 12
 1,3%
3920 1
 0,1%
3950 1
 0,1%
3990 1
 0,1%
4100 2
 0,2%
4210 8
 0,9%
4220 1
 0,1%
4410 1
 0,1%
4511 18
 2,0%
4515 1
 0,1%
5003 2
 0,2%
5103 2
 0,2%
5312 3
 0,3%
5313 5
 0,6%
5314 1
 0,1%
5321 1
 0,1%
5325 1
 0,1%
5412 1
 0,1%
5413 1
 0,1%
5414 2
 0,2%
5512 1
 0,1%
5513 5
 0,6%
5522 7
 0,8%
5602 1
 0,1%
5707 1
 0,1%
5812 2
 0,2%
5822 4
 0,4%
5895 1
 0,1%
5899 2
 0,2%
5994 2
 0,2%
6002 1
 0,1%
6003 1
 0,1%
6011 3
 0,3%
6111 1
 0,1%
6211 1
 0,1%
6221 3
 0,3%
6241 1
 0,1%
6242 2
 0,2%
6251 2
 0,2%
6273 1
 0,1%
6274 1
 0,1%
6279 1
 0,1%
6281 5
 0,6%
6282 9
 1,0%
6289 2
 0,2%
6291 1
 0,1%
6311 1
 0,1%
6329 2
 0,2%
7001 6
 0,7%
7005 2
 0,2%
7007 5
 0,6%
7008 1
 0,1%
7009 5
 0,6%
7111 2
 0,2%
7115 1
 0,1%
7240 3
 0,3%
7260 1
 0,1%
7510 1
 0,1%
7590 3
 0,3%
7620 1
 0,1%
7760 4
 0,4%
7910 1
 0,1%
7940 1
 0,1%
7950 2
 0,2%
7960 1
 0,1%
8011 1
 0,1%
8020 1
 0,1%
8030 2
 0,2%
8031 1
 0,1%
8110 2
 0,2%
8310 1
 0,1%
8311 7
 0,8%
8330 2
 0,2%
8340 4
 0,4%
8350 1
 0,1%
8360 1
 0,1%
8390 4
 0,4%
8410 8
 0,9%
8430 2
 0,2%
8431 1
 0,1%
8432 8
 0,9%
8490 2
 0,2%
8491 1
 0,1%
8510 2
 0,2%
8511 3
 0,3%
8520 2
 0,2%
8521 1
 0,1%
8530 1
 0,1%
8540 1
 0,1%
8550 3
 0,3%
8551 1
 0,1%
8610 1
 0,1%
8624 1
 0,1%
8710 7
 0,8%
8720 3
 0,3%
8730 1
 0,1%
8731 1
 0,1%
8738 1
 0,1%
8910 1
 0,1%
8911 1
 0,1%
8920 1
 0,1%
9100 2
 0,2%
9310 2
 0,2%
9311 1
 0,1%
9490 1
 0,1%
9510 10
 1,1%
9520 1
 0,1%
9541 1
 0,1%
9599 5
 0,6%
9600 2
 0,2%
9601 1
 0,1%
9710 2
 0,2%
9740 2
 0,2%
9820 1
 0,1%
9832 2
 0,2%
9836 2
 0,2%
9840 3
 0,3%
9854 1
 0,1%
9855 13
 1,5%
9856 1
 0,1%
9857 3
 0,3%
9858 5
 0,6%
9990 14
 1,6%
9995 1
 0,1%
9998 2
 0,2%
9999 3
 0,3%
Sysmiss 291

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 890
Manglande tilfelle 291
Minimum 0.0
Maksimum 9999.0
Gjennomsnitt 3189.171
Standardavvik 3573.451
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

POZOR FILTR: Jestliže dotazovaná osoba žije v domácnosti bez manžela/manželky nebo bez partnera/partnerky, přejděte k otázce č. 23!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.