Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel c241: ktera strana ma nejvetsi sympatie

Spørsmålstekst

Jestliže ano, která strana či hnutí má v současné době Vaše největší sympatie?

Verdiar Kategoriar N
-9 zadna strana 0
 0,0%
0 chybi udaj 789
 67,4%
1 CSL 16
 1,4%
2 CSS 3
 0,3%
3 KSCM 28
 2,4%
4 OF=ODS/OH 27
 2,3%
5 ODS 82
 7,0%
6 OH 6
 0,5%
7 CSSD 14
 1,2%
9 KDU 0
 0,0%
10 CS zemedels. 2
 0,2%
11 CSD forum 0
 0,0%
12 C-S nar.kong. 0
 0,0%
13 DS Cesk. 0
 0,0%
15 KDS 6
 0,5%
16 Lib.dem.str. 0
 0,0%
17 Nar.soc.strana 0
 0,0%
18 NEI 0
 0,0%
19 Nez.levice 0
 0,0%
20 ODA 2
 0,2%
21 osobnosti 0
 0,0%
22 Pod.ziv.strana 1
 0,1%
23 Radikal.rep.str. 0
 0,0%
24 Republikani 5
 0,4%
25 Rep.str.CS venk. 0
 0,0%
26 ROI 4
 0,3%
27 SPR-RSC 8
 0,7%
28 Str.CM venkova 0
 0,0%
30 Str.obr.kultury 0
 0,0%
31 Str.piva 1
 0,1%
32 Str.svob.dem. 0
 0,0%
33 Zeleni 18
 1,5%
34 Svob.rol.strana 1
 0,1%
35 Svob.blok 1
 0,1%
36 Nar.dem.str. 0
 0,0%
38 H CS poroz. 0
 0,0%
40 HOS 1
 0,1%
41 HRP zen 0
 0,0%
42 HSD-SMS 20
 1,7%
43 KAN 1
 0,1%
44 KDH 3
 0,3%
45 Lev.alter. 0
 0,0%
46 Ob.spol.akt. 0
 0,0%
47 koalice 0
 0,0%
48 Panevr.unie 0
 0,0%
49 Hnuti JZD 0
 0,0%
50 RU-Sv.blok 0
 0,0%
52 Souziti 0
 0,0%
53 Mor.nar.str. 0
 0,0%
54 Str.ces.venkova 1
 0,1%
55 Sdr.podnikatelu 0
 0,0%
62 KDH-Slovensko 22
 1,9%
69 ODA 0
 0,0%
71 Ss ludova 1
 0,1%
72 SNS 18
 1,5%
73 SD str.Slov. 0
 0,0%
78 Str.krest.dem. 0
 0,0%
79 Str.krest.kat. 0
 0,0%
84 Str.slobody 0
 0,0%
85 SDL 11
 0,9%
86 HZDS 51
 4,4%
87 VPN 14
 1,2%
88 Vsel.dem.str. 0
 0,0%
89 demokrate 3
 0,3%
90 nevolil 0
 0,0%
91 republikani 0
 0,0%
92 socialiste 0
 0,0%
93 krestane 0
 0,0%
94 levice 0
 0,0%
95 pravice 0
 0,0%
96 liberalove 0
 0,0%
97 jine 4
 0,3%
98 odmitl 4
 0,3%
99 nevi 3
 0,3%
Sysmiss 10

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1171
Manglande tilfelle 10
Minimum 0.0
Maksimum 99.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.