Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v247: levice=1 x pravice=10

Spørsmålstekst

Když někteří lidé mluví o politice, používají pojmu "levice" a "pravice".  
Zde Vám předkládáme škálu, kde je naznačeno množství různých poloh od levice k pravici. Označte křížkem, kam byste se svými politickými názory sám(a) zařadil(a).

Verdiar Kategoriar N
1 LEVICE 37
 3,5%
2 23
 2,1%
3 58
 5,4%
4 87
 8,1%
5 261
 24,3%
6 247
 23,0%
7 125
 11,7%
8 137
 12,8%
9 44
 4,1%
10 PRAVICE 53
 4,9%
Sysmiss 109

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1072
Manglande tilfelle 109
Minimum 1.0
Maksimum 10.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.