Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel w285: politicky cil # 1

Spørsmålstekst

Přečtu Vám seznam čtyř možných politických cílů. Předpokládejme, že byste musel(a) mezi nimi vybrat. Který by pro Vás byl nejdůležitější?

Verdiar Kategoriar N
1 480
 40,6%
2 230
 19,5%
3 200
 16,9%
4 255
 21,6%
8 1
 0,1%
9 15
 1,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1181
Manglande tilfelle 0
Minimum 1.0
Maksimum 9.0
Gjennomsnitt 2.289
Standardavvik 1.418
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.