Datasett: Sociální spravedlnost 91

Variabel v283: postoj k socialismu

Spørsmålstekst

Lidé mají různé názory na socialismus. Na základě Vaší zkušenosti se socialismem v Československu, řekl(a) byste, že jste:

Verdiar Kategoriar N
1 ROZHODNE PRO 27
 2,3%
2 SPISE   PRO 139
 12,0%
3 ANI TAK ANI TAK 389
 33,5%
4 SPISE PROTI 270
 23,2%
5 ROZHODNE PROTI 294
 25,3%
8 43
 3,7%
Sysmiss 19

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1162
Manglande tilfelle 19
Minimum 1.0
Maksimum 8.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.