Datasett: Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Variabel lk01_3: LK01. Do jaké míry o Vás platí, nebo neplatí následující výroky? | Vím, jak používat klávesové zkratky, např. CTRL-V apod.

Spørsmålstekst

Do jaké míry o Vás platí, nebo neplatí následující výroky?
Vím, jak používat klávesové zkratky, např. CTRL-V apod.

Verdier Kategorier N
1 Vůbec to o mně neplatí 258
 7,1%
2 Spíše to o mně neplatí 231
 6,4%
3 Tak napůl 574
 15,9%
4 Spíše to o mně platí 679
 18,8%
5 Rozhodně to o mně platí 1845
 51,0%
6 Nevím / nedovedu posoudit 30
 0,8%
Sysmiss 422

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3617
Manglende tilfeller 422
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

FILTR: Jen uživatelé internetu (S09<3)
PROGR: Rotovat

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.