Dataset: Aktér 2009

Variable q2d: Spokojen - Bezpečnost Vaší osoby a Vaší rodiny

Literal Question

Přečtu Vám nyní různé oblasti života a Vy mi, prosím, u každé z nich s pomocí KARTY A řekněte, do jaké míry jste s ní osobně spokojen(a) či nikoli.
D. Bezpečnost Vaší osoby a Vaší rodiny

Values Categories N
1 Určitě ano 196
 18.3%
2 Spíše ano 625
 58.4%
3 Spíše ne 201
 18.8%
4 Určitě ne 36
 3.4%
9 Neví 12
 1.1%
Sysmiss 1

Summary Statistics

Valid cases 1070
Missing cases 1
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Pokyn: Pro otázky 2 až 7 předložte dotázanému KARTU A!

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.