Datasett: Aktér 2009

Variabel q2d: Spokojen - Bezpečnost Vaší osoby a Vaší rodiny

Spørsmålstekst

Přečtu Vám nyní různé oblasti života a Vy mi, prosím, u každé z nich s pomocí KARTY A řekněte, do jaké míry jste s ní osobně spokojen(a) či nikoli.
D. Bezpečnost Vaší osoby a Vaší rodiny

Verdier Kategorier N
1 Určitě ano 196
 18,3%
2 Spíše ano 625
 58,4%
3 Spíše ne 201
 18,8%
4 Určitě ne 36
 3,4%
9 Neví 12
 1,1%
Sysmiss 1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1070
Manglende tilfeller 1
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Pokyn: Pro otázky 2 až 7 předložte dotázanému KARTU A!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.