Datasett: Aktér 2009

Sammendrag

Sociologický výzkum Aktér 2009 byl realizován v rámci Výzkumného záměru Katedry sociologie FF UK.
Společnost STEM provedla sběr dat (335 tazatelů) na základě dotazníku dodaného zadavatelem a upraveného dle potřeb tazatelské práce. Sebráno bylo 1071 dotazníků.

Variabelgrupper

Full tittel

Aktér 2009

Identifikasjonsnummer

CSDA00046

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Katedra sociologie FF UK

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Katedra sociologie FF UK
Marie Dlouhá Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku
STEM sběr dat

Produksjonsdato

2009

Produksjonssted

Praha CZ

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT MŠMT 0021620841
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat MŠMT 0021620841

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Český sociálně-vědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR CSDA

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Versjon

První verze dat a metadat

Notater

1. verze

Bibliografisk henvisning

Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociologie.  Aktér 2009 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2013 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00046

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2009-12-13 2009-12-21

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky

Geografisk enhet

region

Analyseenhet

jednotlivec

Univers

Populace ČR 18-65 let.

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross-section

Datainnsamler

STEM

Utvalgsprosedyre

Kvótní výběr - kvóty dle dohody se zadavatelem: pohlaví, vzdělání, věk.

Type datainnsamling

Face to face interview
Společnost STEM provedla sběr dat na základě dotazníku dodaného zadavatelem a upraveného dle potřeb tazatelské práce. 335 tazatelů provedlo 1071 rozhovorů s reprezentativním výběrem z populace ČR ve věku 18 až 65 let. Návratnost byla 89 %.

Type forskningsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

Face to face interview

Datasettilgjengelighet

Medium online

Sted

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Begrensninger

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník k výzkumu

Technická informace

Ostatní materiály 1

Ostatní materiály 2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.