Jeu de données: Aktér 2009

Résumé

Sociologický výzkum Aktér 2009 byl realizován v rámci Výzkumného záměru Katedry sociologie FF UK.
Společnost STEM provedla sběr dat (335 tazatelů) na základě dotazníku dodaného zadavatelem a upraveného dle potřeb tazatelské práce. Sebráno bylo 1071 dotazníků.

Titre

Aktér 2009

Numéro d'identification

CSDA00046

Auteur

Nom Affiliation
Katedra sociologie FF UK

Producteur

Nom Affiliation Abréviation: Rôle
Katedra sociologie FF UK
Marie Dlouhá Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku
STEM sběr dat

Date de production

2009

Lieu de production

Praha CZ

Commanditaire

Nom Abréviation: Rôle Soumission
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT MŠMT 0021620841
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat MŠMT 0021620841

Distributeur des données

Nom Affiliation Abréviation:
Český sociálně-vědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR CSDA

Dépositaire

Nom Affiliation Abréviation:
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Version

První verze dat a metadat

Notes

1. verze

Citation bibliographique

Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociologie.  Aktér 2009 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2013 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00046

Liste des mot-clés

Classification des sujets

Date de collection

Début Fin Cycle
2009-12-13 2009-12-21

Pays

Česká republika  (CZ)

Étendue géographique

Území České republiky

Unité géographique

region

Unité d'analyse

jednotlivec

Univers

Populace ČR 18-65 let.

Type de données

Survey data

Méthode temporelle

Cross-section

Collecteur des données

STEM

Procédure d'échantillonnage

Kvótní výběr - kvóty dle dohody se zadavatelem: pohlaví, vzdělání, věk.

Mode de collecte des données

Face to face interview
Společnost STEM provedla sběr dat na základě dotazníku dodaného zadavatelem a upraveného dle potřeb tazatelské práce. 335 tazatelů provedlo 1071 rozhovorů s reprezentativním výběrem z populace ČR ve věku 18 až 65 let. Návratnost byla 89 %.

Type d'instrument de recherche

Standardizovaný dotazník

Caractéristiques de la situation de la collecte de données

Face to face interview

Disponibilité du jeu de données

Média online

Lieu

Disponibilité

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Matériel relié

Dotazník k výzkumu

Technická informace

Ostatní materiály 1

Ostatní materiály 2

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.