Jeu de données: Bydlení na volném trhu

Variable q44a: SITUACE PROTI ROKU 1989 – MOŽNOST ZÍSKAT PRVNÍ BYT

Question littérale

Je podle Vašeho názoru současná situace v oblasti bydlení v České republice lepší nebo horší než před rokem 1989, pokud jde o …?
a) možnost získat první byt

Valeurs Catégories N
0 bez odpovědi 0
 0,0%
1 mnohem lepší 16
 8,0%
2 spíše lepší 22
 10,9%
3 ani lepší, ani horší 20
 10,0%
4 spíše horší 55
 27,4%
5 mnohem horší 61
 30,3%
8 odmítl 0
 0,0%
9 neví 27
 13,4%

Statistiques sommaires

Cas valides 201
Cas manquants 0
Minimum 1.0
Maximum 9.0
Cette variable est numérique

Instructions à l'interviewer

Pokyn: Předložte KARTU 53! Zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.