Datasett: Bydlení na volném trhu

Samandrag

Zkoumá spokojenost českých občanů s jejich bydlením, postoje k finanční dostupnosti bydlení, k černému trhu s byty, k bytové politice státu. Mapuje rovněž dosavadní i předpokládané budoucí „dráhy bydlení“ (stěhování) českých domácností.

Variabelgrupper

Full tittel

Bydlení na volném trhu

Identifikasjonsnummer

CSDA00081

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Produksjonsdato

2001

Produksjonsstad

Praha CZ:

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Bydlení na volném trhu [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00081

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

bydlení

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
2001-10 2001-10

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2001-10 2001-10

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Praha

Analyseeining

jednotlivec

Univers

Obyvatelé Prahy starší 18 let, kteří měli občanství České republiky, žili jako nájemníci nebo podnájemníci "na volném trhu" v pronajatém bytě či rodinném domě. Výraz "na volném trhu" v českém kontextu znamená, že uživatelé těchto bytů či domů platili neregulovaný (smluvní) nájem, neměli smlouvu na dobu neurčitou ("dekret na byt") ani práva z ní vyplývající.

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross-section

Datainnsamlar

The Gallup Organization

Utvalsprosedyre

Cílovou skupinou výzkumu byli obyvatelé Prahy starší 18 let, kteří měli občanství České republiky, žili jako nájemníci nebo podnájemníci "na volném trhu" v pronajatém bytě či rodinném domě. Výraz "na volném trhu" v českém kontextu znamená, že uživatelé těchto bytů či domů platili neregulovaný (smluvní) nájem, neměli smlouvu na dobu neurčitou ("dekret na byt") ani práva z ní vyplývající. Při výběru respondentů se nepřihlíželo k tomu, kdo je majitelem obývaného bytu či domu, jaký je právní charakter užívání bytu či domu, ani se neposuzovala jeho legálnost. Protože je takto úzce definovaná skupina potenciálních respondentů málo početná, a pro její kontaktování není možné použít žádnou z běžně používaných metod výběru respondentů (náhodný výběr podle adres, náhodná procházka či kvótní výběr), byl výběr respondentů proveden dle pokynů zadavatele metodou snowballingu. Hlavním cílem této metody bylo nalézt dostatečný počet respondentů splňujících výběrová kritéria, nikoliv reprezentativnost výběru pro cílovou populaci. Metoda snowballingu je založená na předpokladu, že každý z tazatelů účastnících se průzkumu je schopen nalézt alespoň několik potenciálních respondentů, kteří by vyhovovali výběrovým kritériím, a které by bylo možno požádat o interview. Každého z takto oslovených lidí pak tazatel požádal o kontakty na další lidi, kteří splňovali kritéria výběru a mohli by osloveni jako potenciální respondenti. Důležitou vlastností metody snowballingu je skutečnost, že nemůže být zaručena reprezentativnost vzorku pro cílovou skupinu.

Type datainnsamling

Standardizovaný rozhovor v domácnosti.

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

Rozhovor v domácnosti

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Technická informace

Relaterte publikasjonar

- tisková zpráva (tisková konference se konala 23.10. 2001 v budově AV ČR Národní 3, Praha1). Ke stažení na http://seb.soc.cas.cz
- Lux M.(ed.), Sunega P., Vajdová Z., Čermák D., Obadalová M. 2002: Bydlení – věc veřejná. Praha: Slon (v tisku).  
- Lux M. 2002: Spokojenost českých občanů s bydlením. Praha: edice Sociologické texty Sociologického ústavu AV ČR.  
- Lux M. 2002: Finanční dostupnost bydlení v ČR a zemích EU. Praha: Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (v tisku).  
- Sunega P. 2002: Bydlení v ČR – představy a ekonomická realita. in: Mansfeldová Z., Tuček M. (editoři): Současná česká společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
- Lux M. 2002: Jaké postoje k bydlení a bytové politice mají lidé žijící v tržním nájemním bydlení? Internetové stránky časopisu Data a Fakta (http://datafakta.soc.cas.cz). - Lux M. 2002: Jak spokojeni jsou čeští občané se svým stávajícím bydlením. Časopis Demografie (v tisku).

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.