Jeu de données: Sociální spravedlnost 91

Résumé

Šetření bylo organizováno jako mezinárodní srovnávací výzkum percepce sociálních nerovností a distributivní spravedlnosti v následujících třinácti zemích : · USA, Japonsko, Západní Německo, Velká Británie a Holandsko · Bulharsko, Československo, Maďarsko, Východní Německo, Polsko, Rusko, Slovinsko, Estonsko. Za bývalé Československo byli členy mezinárodního týmu Petr Matějů (Sociologický ústav ČSAV) a Jan Hartl (STEM). Domácími sponzory byla Grantová agentura ČSAV a STEM, ze zahraničí výzkum finančně podpořili Nationaí Council for Soviet and East European Research (USA) a Nationaí Science Foundation (USA).

Titre

Sociální spravedlnost 91

Sous-titre

Československo 1991

Numéro d'identification

CSDA00118

Auteur

Nom Affiliation
Československá akademie věd (Matějů, Petr); STEM (Hartl, Jan)

Producteur

Nom Affiliation Abréviation: Rôle
Sociologický ústav Československá akademie věd SOU

Date de production

1991

Lieu de production

Praha CZ:

Commanditaire

Nom Abréviation: Rôle Soumission
Grantová agentura Československé akademie věd; STEM GACAV; STEM

Distributeur des données

Nom Affiliation Abréviation:
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Dépositaire

Nom Affiliation Abréviation:
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Nom de la série

Sociální spravedlnost

Citation bibliographique

Sociologický ústav (Akademie věd ČR), Středisko empirických výzkumů, s.r.o. (STEM). Sociální spravedlnost 91 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00118

Liste des mot-clés

Classification des sujets

Période de temps couverte

Début Fin Cycle
1991 1991

Date de collection

Début Fin Cycle
1991-06-26 1991-07-14

Pays

Česká republika a Slovenská republika (Československo)  (CZ)

Étendue géographique

Území Československa

Unité géographique

region;

Unité d'analyse

jednotlivec

Univers

Populace ČSFR starší 18 let.

Type de données

Survey data

Méthode temporelle

Cross-section

Collecteur des données

STEM - Středisko empirických výzkumů

Procédure d'échantillonnage

Vícestupňový stratifikovaný výběr: Výběr lokality systematicky zvolené podle hustoty populace a přibližně podle bydliště tazatele tazatelské sítě. Náhodný výběr adres respondentů z Centrálního registru obyvatel (CRO).

Mode de collecte des données

Standardizovaný rozhovor.

Type d'instrument de recherche

Standardizovaný dotazník

Caractéristiques de la situation de la collecte de données

Rozhovor v domácnosti

Pondération

Soubor nebyl vážen.

Opérations de nettoyage

Wildcode checking.

Taux de réponse

82,7

Disponibilité du jeu de données

Média online

Lieu

Disponibilité

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Matériel relié

Dotazník

Krejčí, Jindřich 2000. Sociální spravedlnost.: Československo 1991 pro archiv ISSP [technical information] technická informace obsahuje krátký abstrakt, míru návratnosti, informace o reprezentativitě a některé další informace uvedené v XML DDI codebooku

Karty

Technická informace

Études reliées

// V roce 1995 bylo v rámci projektu Sociální spravedlnost provedeno další výzkumné šetření. Za účelem splnění požadavku srovnatelnosti směřovala metodika k co největší shodě obou výzkumů. Použité dotazníky a další instrumenty byly téměř totožné, a to včetně grafické úpravy a řízení dotazovací situace. Data z tohoto výzkumu jsou v Sociologickém datovém archivu také přítomná.

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.