Datasett: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variabel s119_08: Partner/ka,manžel/ka: poslední zaměstnání - počet zaměstnanců

Spørsmålstekst

Kolik zaměstnanců má (měl/a)?

Verdiar Kategoriar N
1 Žádné 46
 68,7%
2 1-9 18
 26,9%
3 10-24 2
 3,0%
4 25 a více 1
 1,5%
7 Nehodí se 1751
8 Neví 1
9 Bez odpovědi 2
Sysmiss 4017

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 67
Manglande tilfelle 5771
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.